ETAPY – dofinansowanie NFZ ( środki pomocnicze)

1. Pacjent idzie do lekarza .Lekarz wystawia pierwszy wniosek (zlecenie część A) na środki pomocnicze przysługujące co miesiąc lub raz na trzy miesiące.

WAŻNE- na wniosku wymagane jest podanie następujących danych :
Nazwa przedmiotu : cewnik zewnętrzny ; kod zaopatrzenia: 9241.01
Nazwa przedmiotu : worki do zbiórki moczu ; kod zaopatrzenia:9246.01

2. Pacjent idzie z wnioskiem do oddziału NFZ - NFZ rejestruje wniosek (zlecenie część A) i wydaje Pacjentowi kartę zaopatrzenia miesięcznego (zlecenie część B).

3. Pacjent z wnioskiem i kartą (zlecenie część A i B) idzie do punktu (sklepu medycznego), gdzie wybiera potrzebne mu środki pomocnicze czyli ZESTAW UROPEN (w którego skład wchodzi : CEWNIK ZEWNĘTRZNY + worki do zbiórki moczu , w ilościach zabezpieczających miesięczne potrzeby ).
Wniosek (zlecenie część A) zostaje w sklepie - karta (zlecenie część B) jest zwracana Pacjentowi).

4. W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego przez kolejne miesiące Pacjent nie musi rejestrować tych wniosków/zleceń w NFZ - tylko z kartą zaopatrzenia (zleceniem część B) idzie bezpośrednio do lekarza, który wystawia kolejny wniosek (zlecenie część A) oraz wpisuje go w kartę (zlecenie część B) - z wnioskiem (zlecenie część A) i kartą (zlecenie część B) Pacjent ponownie idzie do sklepu medycznego. Karta (zlecenie część B) jest ważna 12 miesięcy kalendarzowych.

instr